หลักสูตร “ฝึกปฏิบัติ การบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.1–บส.5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพรบ.วินัยการเงินการคลัง และตามแนวทาง ว 64 ที่กรมบัญชีกลางกำหนด” รุ่นพิเศษ

฿4,900
วิทยากร
นางเนาวรัตน์ ศรีไพบูลย์ และส.อ.ณัฐธชนพงศ์ เปียวงษ์
หลักสูตรทั้งหมด

สิทธิพิเศษ! : กระเป๋า และแก้วเยติ

หลักสูตร

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
1 25 ส.ค. 2567 - 27 ส.ค. 2567 โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส สงขลา 4,900 ดาวน์โหลด