หลักสูตร “การเตรียมปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS และหน่วยงานภายในสังกัด ประจำปี 2567 เพื่อถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ New e-LAAS ในปีงบประมาณ 2568 ตามรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2566)”

฿4,900
วิทยากร
นายจักรชัย นันทะผา
หลักสูตรทั้งหมด

สิทธิพิเศษ! : กระเป๋า และแก้วเยติ

หลักสูตร

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
1 12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์เทน จังหวัดเลย 4,900 ดาวน์โหลด
2 19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมเคปาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4,900 ดาวน์โหลด
3 2 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 4,900 ดาวน์โหลด
4 16 ส.ค. 2567 - 18 ส.ค. 2567 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น 4,900 ดาวน์โหลด
5 30 ส.ค. 2567 - 1 ก.ย. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ 4,900 ดาวน์โหลด
6 6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567 โรงแรมไม้หอมรีสอร์ท สาขาสะพานเดชาติวงค์ จังหวัดนครสวรรค์ 4,900 ดาวน์โหลด