หลักสูตร “กระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำ การพิจารณาของสภาฯและข้อพึงระวัง ของ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี งบประมาณ ๒๕๖๘ ของ อปท.”

฿4,900
วิทยากร
อาจารย์สุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ
หลักสูตรทั้งหมด

สิทธิพิเศษ! : กระเป๋า และแก้วเยติ

หลักสูตร

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
3 21 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567 โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท เลย 4,900 ดาวน์โหลด
4 5 ก.ค. 2567 - 7 ก.ค. 2567 โรงแรมเอสดีอเวนิว กรุงเทพมหานคร 4,900 ดาวน์โหลด
5 19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมร้อยเกาะ สุราษฎร์ธานี 4,900 ดาวน์โหลด