หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด การจัดทำ งบทดลอง ปรับปรุงบัญชีสิ้นปี และบัญชีแยกประเภท ใช้ไฟล์ excel คำนวณค่าเสื่อมราคา ประจำปี 2567 และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดใช้ไฟล์ (New e-LAAS) ในปีงบประมาณ พ.ศ 2568”

฿4,900
วิทยากร
ผอ.กรอบแก้ว เหมทานนท์ และทีมงาน
หลักสูตรทั้งหมด

สิทธิพิเศษ! : กระเป๋า

หลักสูตร

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
1 12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก พัทยา อ.บางละมุง ชลบุรี 4,900 ดาวน์โหลด
2 26 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567 โรงแรมดีวาน่าพลาซ่ากระบี่ อ่าวนาง อ.เมือง กระบี่ 4,900 ดาวน์โหลด
3 2 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 โรงแรมบรรจงบุรี สุราษฎร์ธานี 4,900 ดาวน์โหลด
4 30 ส.ค. 2567 - 1 ก.ย. 2567 โรงแรมขนอมซันไรต์ อ.ขนอม นครศรีธรรมราช 4,900 ดาวน์โหลด
5 6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567 โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง ตรัง 4,900 ดาวน์โหลด