หลักสูตร “การเตรียมปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี 2567 เพื่อถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ New e-LAAS ในปีงบประมาณ 2568 ตามรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2566)”

฿4,900
วิทยากร
ผอ.กรอบแก้ว เหมทานนท์ และทีมงาน
หลักสูตรทั้งหมด

สิทธิพิเศษ! : กระเป๋า

หลักสูตร

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
1 19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง อุบลราชธานี 4,900 ดาวน์โหลด
2 9 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567 โรงแรมลองบีช ชะอำ เพชรบุรี 4,900 ดาวน์โหลด
3 16 ส.ค. 2567 - 18 ส.ค. 2567 โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ.เมือง นครศรีธรรมราช 4,900 ดาวน์โหลด
4 23 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567 โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 4,900 ดาวน์โหลด
5 13 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567 โรงแรมบรรจงบุรี สุราษฎร์ธานี 4,900 ดาวน์โหลด
6 20 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567 โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 4,900 ดาวน์โหลด
7 27 ก.ย. 2567 - 29 ก.ย. 2567 โรงแรมดีวาน่าพลาซ่ากระบี่ อ่าวนาง อ.เมือง กระบี่ 4,900 ดาวน์โหลด