หลักสูตร “รวมเทคนิคการจัดทำแบบรูปรายการ การจัดทำ TOR การบริหารสัญญา การจัดงาน การจัดโครงการ การจัดกิจกรรมสาธารณะ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย การจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณี การปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ว119 และระเบียบการเงินฉบับใหม่”

฿4,900
วิทยากร
อาจารย์วราภรณ์ แสงชา
หลักสูตรทั้งหมด

สิทธิพิเศษ! : กระเป๋า และแก้วเยติ

หลักสูตร

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
6 12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์เทน จังหวัดเลย 4,900 ดาวน์โหลด
7 19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี 4,900 ดาวน์โหลด
8 2 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 4,900 ดาวน์โหลด
9 9 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567 โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 4,900 ดาวน์โหลด
10 16 ส.ค. 2567 - 18 ส.ค. 2567 โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 4,900 ดาวน์โหลด
11 23 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567 โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4,900 ดาวน์โหลด
12 30 ส.ค. 2567 - 1 ก.ย. 2567 โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4,900 ดาวน์โหลด
13 6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567 โรงแรมบางกอกพาเลส จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4,900 ดาวน์โหลด
14 13 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567 โรงแรมวาสิฏฐี จังหวัดสุพรรณบุรี 4,900 ดาวน์โหลด