หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติงานพื้นฐานการเงินการคลังท้องถิ่น การตรวจฎีกา การจัดทำเอกสารประกอบฎีกา (level 3) ที่สอดคล้องกับระเบียบเบิกจ่ายใหม่ การจัดงาน การบริหารงาน และ ว 119 สำหรับกองคลัง หน่วยงานผู้เบิก ผู้ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการเบิกจ่าย เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน”

฿4,900
วิทยากร
อาจารย์นวรัตน์ ศรีไพบูลย์
หลักสูตรทั้งหมด

สิทธิพิเศษ! : กระเป๋า และแก้วเยติ

หลักสูตร

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
1 5 ก.ค. 2567 - 7 ก.ค. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ 4,900 ดาวน์โหลด
2 12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก 4,900 ดาวน์โหลด
3 19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมเดอซิตาปริ้นเซส จังหวัดบุรีรัมย์ 4,900 ดาวน์โหลด
4 29 ก.ค. 2567 - 31 ก.ค. 2567 โรงแรมชิวะโกวิว จังหวัดนครศรีธรรมราช 4,900 ดาวน์โหลด
5 2 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี 4,900 ดาวน์โหลด
6 9 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567 โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 4,900 ดาวน์โหลด
7 16 ส.ค. 2567 - 18 ส.ค. 2567 โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 4,900 ดาวน์โหลด
8 23 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567 โรงแรมบีพีแกรนด์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4,900 ดาวน์โหลด
9 6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567 โรงแรมคลาสสิคคาสิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4,900 ดาวน์โหลด
10 13 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567 โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4,900 ดาวน์โหลด