หลักสูตร “การตรวจสอบภายใน เชิงลึก การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Audit) การจัดงาน การแข่งขันกีฬา การฝึกอบรม การจัดซื้อจัดจ้าง ว 119 และ การตรวจสอบทรัพย์สิน การจำหน่ายพัสดุ”

฿4,900
วิทยากร
นางนวรัตน์ ศรีไพบูลย์ และส.อ.ณัฐธชนพงศ์ เปียวงษ์
หลักสูตรทั้งหมด

สิทธิพิเศษ! : กระเป๋า และแก้วเยติ

หลักสูตร

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
4 21 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 4,900 ดาวน์โหลด
5 28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 โรงแรมเอ็มเจ เดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนคร 4,900 ดาวน์โหลด
6 5 ก.ค. 2567 - 7 ก.ค. 2567 โรงแรมอิมพีเรียน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4,900 ดาวน์โหลด
7 19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมวาสิฏฐี จังหวัดสุพรรณบุรี 4,900 ดาวน์โหลด
8 16 ส.ค. 2567 - 18 ส.ค. 2567 โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 4,900 ดาวน์โหลด