หลักสูตร “ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำหรับคนใหม่ การทำแผนตรวจสอบ การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของอปท.และศึกษาดูงานหน่วยงานตรวจสอบภายในต้นแบบ”

฿4,900
วิทยากร
อาจารย์นวรัตน์ ศรีไพบูลย์
หลักสูตรทั้งหมด

สิทธิพิเศษ! : กระเป๋า และแก้วเยติ

หลักสูตร

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
3 12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์เทน จังหวัดเลย 4,900 ดาวน์โหลด
4 2 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 4,900 ดาวน์โหลด
5 6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567 โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม จังหวัดนครพนม 4,900 ดาวน์โหลด