หลักสูตร “เทคนิคการเบิกจ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร บำเหน็จบำนาญ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ เงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติร้อยละ 25 เงินช่วยพิเศษ) การจัดทำงบประมาณเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ และประเด็นปัญหาการเบิกสวัสดิการที่เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจสอบภายในควรรู้”

฿4,900
วิทยากร
นางนวรัตน์ ศรีไพบูลย์ และว่าที่ร้อยตรี ปกิด เกียรติประดับ
หลักสูตรทั้งหมด

สิทธิพิเศษ! : กระเป๋า และแก้วเยติ

หลักสูตร

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
3 12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์เทน จังหวัดเลย 4,900 ดาวน์โหลด
4 19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี 4,900 ดาวน์โหลด
5 2 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง 4,900 ดาวน์โหลด
6 9 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567 โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 4,900 ดาวน์โหลด
7 6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567 โรงแรมบางกอกพาเลส จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4,900 ดาวน์โหลด
8 13 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567 โรงแรมวาสิฏฐี จังหวัดสุพรรณบุรี 4,900 ดาวน์โหลด