หลักสูตร “การจัดประเภทสินทรัพย์ การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ การตรวจสอบสินทรัพย์ค่าเสื่อมราคาสะสมระหว่างงบทดลอง และฐานข้อมูลสินทรัพย์ โดยไฟล์ Excel อัตโนมัติ ของหน่วยงานแม่ และบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ของหน่วยงานภายใต้สังกัด โดยไฟล์ Excel อัตโนมัติ ระหว่างปีงบประมาณ 2567 เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-LAAS)”

฿4,900
วิทยากร
ผอ.กรอบแก้ว เหมทานนท์ และทีมงาน
หลักสูตรทั้งหมด

สิทธิพิเศษ! : กระเป๋า

หลักสูตร

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
5 28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส จังหวัดสงขลา 4,900 ดาวน์โหลด