หลักสูตร “หลักการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการใช้สิทธิค่าเช่าบ้านของข้าราชการ และเรียนรู้อุทาหรณ์จากคดีปกครองที่เกี่ยวกับท้องถิ่น การพัสดุ และสิทธิค่าเช่าบ้านของข้าราชการ เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ”

฿4,900
วิทยากร
ว่าที่ร้อยเอกธนาวุฒิ ศรีอินทร์
หลักสูตรทั้งหมด

สิทธิพิเศษ! : กระเป๋า และแก้วเยติ

หลักสูตร

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ เอกสาร
3 20 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567 โรงแรมบีพีแกรนด์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4,900 ดาวน์โหลด